Запослени

Разредна настава

 

 

Светлана Брека

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

1/1

720

19

 

Радица Ристић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

1/2

720

19

 

Даница Пантовић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

1/3

720

19

 

Наташа Липовац

Неодређен

ПА

Наставник разредне наст..

1/4

720

19

 

Снежана Малићевић

Неодређен

ДФ

Професор разредне наст.

2/1

720

20

 1.  

Дијана Црнојевић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

2/2

720

20

 1.  

Десанка Станимировић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

2/3

720

20

 1.  

Драженка Мијатовић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

2/4

720

20

 1.  

Драгана Кузмановић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

3/1

720

20

 1.  

Душица Глигоровски

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

3/2

720

20

 1.  

Радмила Стојановић

Неодређен

ПА

Наставник разредне наст.

3/3

720

20

 1.  

Светлана Марковић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

3/4

720

20

 1.  

Афродита Крстић

Неодређен

ПА

Наставник разредне наст.

4/1

720

20

 1.  

Татјана Пуја

Неодређен

ПА

Наставник разредне наст.

4/2

720

20

 1.  

Биљана Мирјанић Богданов

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

4/3

720

20

 1.  

Драгана Стаменковић

Неодређен

ПА

Наставник разредне наст.

4/4

720

20

 


Предметна настава

ред.

бр.

Име и презиме

Радни однос

Школска спрема

Предмет

Разред , одељење

1.

Снежана Костадиновић

Неодређен

ФФ

Српски језик,

Грађанско васпитање

 

51 71 72 и 82

1 групa грађанског в.

2.

Јелена Ракић Каменица

Неодређен

ФФ

Српски језик,

52 61 62 81

1 групa грађанског в

3.

Татјана Јаковљевић

Неодређен

ФФ

Српски језик,

Грађанско васпитање

  63 73 83 84

2 групе грађанског в

4.

Алекса Рајковић

Неодређен

Наставник

Музичка култута +Хор

51 52 53 54 61 62 63  71 72 73  81 82 83  84

5.

Бранка Перуничић

Неодређен

ФПУ

Ликовна култура + изборни предмет

51 52 53 54 61 62 63  71 72 73  81 82 83  84

 + 3 групe изб.

6.

(Драгана Јаковљевић)

замена Данијела Бојанић

Неодређен

ФФ

Енглески језик

53  5673 83 84 + 21 223 24

7.

Ивана Филиповић Матић

Неодређен

ФФ

Енглески језик

51 52  61 62 71 72 81 82

+ 31 3

8.

Блаженка Бабић

Неодређен

ФФ

Француски језик

 

 53 54 73 83  84

 

Енглески језик

41 443 44

9.

Марина Ђурђевић

Неодређен

ФФ

Француски језик

51 52  61 62 6371 72 81 82

10.

Веско Павловић

Неодређен

ПМФ

Географија

51 52 53 54 62 63  72 73  81 82 83  84

11.

Бранислав Остојић

Неодређен

ФФ

Историја

51 52 53 54 61 62 63  71 72 73 81 82 83  84

12.

Александра Балтић

Неодређен

ВПШ

Математика

61 71 72 81 82

13.

Александра Шијан

Неодређени

ПМФ

Математика+

информатика

51 52  762

14.

Биљана Којић

Неодређен

ВПШ

Математика

53  54  63 83 84

15.

Драгана Томић

Неодређен

ПМФ

Хемија

71 72  73 81 82  83   84                          

16.

Драган Јовановић

Одређен

ПМФ

Физика

61 62 63 71 72 781 82 83 84 + 1 група информатике

18.

Славица Нинковић

Неодређен

ПМФ

Биологија + Чувари природе

51 52 61 62 63 71 72 81 82 83 84

19.

Радован Калабић

Неодређен

ВПШ

Техничко и информатичко образовање

51 52 53 54  63 72 73 74  82 83

20.

Снежана Мандић Ђуровић

Неодређен

ТФ

Техничко и информатичко образовање

61 62 63  71 72 73  81 82 83 84

21.

Катарина Седић

Неодређен

ДИФ

Физичко васпитање и изборни спорт

5152 61 62 71 72 8182

22.

Милош Зорић

Неодређен

ДИФ

Физичко васпитање и изборни спорт

53 54  63 73 83 84

71 72 8182

23.

Драгана Планић

Неодређени

ПМФ

Биологија

53 54  73

24.

Милутин Симић

Неодређени

ПМФ

Географија

61 71

25.

Сузана Деретић

Неодређени

ФФ

Грађанско васпит.

10 група грађанског в.

26.

Марина Лакчевић

Неодређен

ТФ

Техничко и информатичко образовање

51 52 53 54 61 62  71 8+ 4 групе информатике

27.

Владимир Зорић

Одређен

ДИФ

Физичко васпитање и изборни спорт

63 73

28.

Анте Чурлин

Одређен

ПМФ

Информатика

5 група

29.

Aлександра Склопић

Одређен

ФФ

Еглески језик

11 12 13 14 33 34

30.

Вања Станковић

Неодређен

ФФ

Историја

61 62  

31.

Милош Пуача

Неодређен

ТФ

Веронаука

8 група

 

 

Продужени боравак

1

Маријана Бајић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

бор.

1080

30

2

Мирјана Саздић

Неодређен

ПА

Наставник разредне наст.

бор.

1080

30

3

Снежа Грубетић

Неодређен

ПА

Наставник разредне наст.

бор.

1080

30

4

Зорица Јакић

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

бор.

1080

30

5

Јаворка Фатић

Неодређен

ПА

Наставник разредне наст.

бор.

1080

30

6

Марија Игњатовски

Неодређен

УФ

Професор разредне наст.

бор.

1080

3Администрација, стручни сарадници и директор школе

 

Администрација, стручни сарадници и директор школе

1

Мирјана Тодоровић

Неодређен

Економска школа

Шеф рачуноводства

2

Снежана  Вукојевић

Неодређен

Економска школа

Благајник -админ. тех. радник

3

Љиљана Брауновић

Неодређен

Правни факултет

Секретар

4

Весна Јоцковић

Oдређен

Филолошки факултет

Библиотекар

5

Сузана Деретић

Неодређен

Филозофски факултет

Психолог

6

Бранко Вучендић

Неодређен

Филозофски факултет

Педагог

7

Златко Грушановић

Неодређен

Филолошки факултет  + ФДУ

ДиректорНе наставно особље:


Вујић Светислав, домар
Софијана Лазовић, сервирка

 


Спремачице:

Милица Ерцег
Стоја Ковачевић
Горица Скадрић
Весна Тодоровић
Радмила Вујичић
Светлана Коцић
Владанка Ћетковић
Олга Живковић
Сенка Вујић
Цана Ђорђевић
Биљана Стојковић