О школи

По датуму оснивања Основна школа “Вук Караџић” је друга основна школа у Београду. Почела је са радом 1. септембра 1838. године. У прошлости је била позната као Палилулска школа, и то све до 1931. године, када јој је додељен данашњи назив који је добила по великану српске културе и књижевности, Вуку Стефановићу Караџићу.


За реализацију васпитно-образовног рада користе се четири објекта у улици Таковској 41, који су изграђени у различито време.


Најстарији објекат, тзв. Стара школа, изграђен је 1894. године. У њему се данас одржава настава за ученике од 5. до 8. разреда, и налази се библиотека са 18000 књига. Зграда је заштићена као споменик културе.


Мала школа изграђена је 1905. године као задужбина Николе Спасића за потребе првог ђачког интерната у Београду, под називом Ђачка трпеза, а данас се у њој одржава настава за ученике првог разреда, као и продужени боравак. Ту су и просторије Ђачке кухиње, канцеларија и стоматолошка амбуланта. Мала зграда и ограда, које су, такође, под заштитом Завода за заштиту споменика културе РС, први пут су комплетно реновиране пре две школске године (кров, електро-инсталације, санитарни чворови, подови, прозори и врата и др) захваљујући средствима које је издвојила Општина Стари град.


Објекат Нове школе подигнут 1958. године; данас задовољава потребе 11 одељења ученика другог, трећег и четвртог разреда (у две смене), а санитарни чворови и учионице су сређени по најсавременијим стандардима. Прошле школске године окречена је фасада ове зграде и фискултурне сале.


Четврти објекат - Фискултурна сала, саграђен је 1963. године. У току лета 2004. године објекат је реконструисан – купатила и свлачионице су сређени по најсавременијим стандардима, као и сама фискултурна сала. 

Школа је у великој мери опремљена наставним средствима у односу на важеће нормативе. Школа има на располагању, поред неопходног дидактичког материјала, телевизоре, ДВД-уређаје, видео-рекордере и радио-ЦД касетофоне за све учионице нижих разреда и већи број графоскопа, дија-пројектора, велики апарат за фотокопирање, више штампача за компјутер, нове компјутере за све учионице нижих разреда, као и више старих, репарираних компјутера, скенер, видео пројектор,  дигиталну камеру, уведену кабловску телевизију за све учионице нижих разреда.


Наставници интензивно користе могућности рачунара за припрему материјала за наставни рад, и тиме битно доприносе модернизацији посла, што се види и кроз образовне резултате из појединих предмета. 
У циљу осавремењивања наставног рада, школа је из сопствених и средстава донатора набавила велики број књига за стручна већа и школску библиотек