Вукова задужбина

Вукова задужбина у Београду основана је 1987. године на 200. годишњицу Вуковог рођења.

Задужбина је невладина организација од изузетног националног значаја. Наставља Вуков рад и својим програмима трајног карактера обухвата све значајније области народног стваралаштва. Стара се о очувању тековина целокупног српског етничког простора, писма ћирилице, споменика културе, подржава етнолошка истраживања, изучавање Вуковог дела, Вуков сабор и сва догађања везана за народно просвећивање.

Својом свестраношћу и квалитетним програмом, Вукова задужбина је завредела изјаву генералног секретара УНЕСКО-а, г. Фредерика Мајора,  који је већ првих година рада, изјавио да би требало да Вукова задужбина постане балкански центар за народно стваралаштво. На челу Вукове задужбине је председник Скупштине академик Дејан Медаковић, председник српске академије наука и уметности.