Припрема и дистрибуција школског оброка

ЈАВНА НАБАВКА - припрема и дистрибуција школског оброка

ЈН бр. 1/6-1_КД и Позив

 

У прилогу су Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике у продуженом боравку, ЈН бр. 1/6-1, које је потребно да поставите на сајт школе. Конкурсна документација и Позив су објављени на Порталу јавних набавки 22.12.2015. године.

 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda