Измена ЈАВНЕ НАБАВКЕ Електричне енергије

Измене конкурсне документације за јавну набавку Електричне енергије

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ: 5/15

Измена конкурсне документације се врши на 16. страни у последњем пасусу Конкурсне документације  и гласи:

Понуда не обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије којатренутно износи 4,4 паре по KWh.

 

среда, 25.03.2015. године