Електрична енергија

ЈАВНА НАБАВКА – електричне енергије

 

 

Назив (опис предмета јавне набавке)

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

 

· Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

· Врста предмета јавне набавке: добра

· Предмет јавне набавкенабавка електричне енергије

Назив и ознака из општег речника: 09310000- електрична енергија

· Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набаци

 

Позив за подношење понуда    - преузми

Конкурсна документација   - преузми

среда, 18.03.2015. године