Уџбеници

ЈАВНА НАБАВКА - уџбеници

 

 

Назив (опис предмета јавне набавке)

 

1. Предмет јавне набавке: добра – уџбеници за потребе основне школе,
назив и ознака из општег речника јавне набавке:

1.разред: 2 комплета; 2.разред: 28 комплета; 5.разред: 27 комплета; 6.разред:6 комплета и 7 разред 6 комплета.

Јавна набавка    - преузми

Уџбеници за школску 2013/14 годину   - преузми

Закључак градоначелника    - преузми

петак, 23.08.2013. године