ЈАВНА НАБАВКА ИСХРАНА

ЈАВНА НАБАВКА ИСХРАНА

 

 

Назив (опис предмета јавне набавке)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ) БРОЈ: 18/14

УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ, ДИСТРИБУЦИЈЕ И СЕРВИРАЊА ОБРОКА

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОШ“Вук Караџић“ ЗА НАСТАВНЕ ДАНЕ У  2015. ГОДИНИ

 

Јавна набавка    - преузми  (doc.)

Одлука о покретању отвореног поступка за јавну набавку   - преузми  (doc.)

Позив за подношење понуда    - преузми  (doc.)

понедељак, 08.12.2014. године