Јапански језик

НАСТАВА ЈАПАНСКОГ ЈЕЗИКА 

Након Филолошке гимназије у Београду у којој се више од две деценије учи јапански језик (1992.), и Осме београдске гимназије у којој је у новембру прошле године започела факултативна настава јапанског језика (2013.), факултативна настава јапанског језика у школској 2014/15. години започеће у још четири образовне институције у Републици Србији, и то у Основним школама „Филип Кљајић Фића“ и „Вук Караџић“ у Београду, као и у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду и Земунској гимназији.