Програм заштите ученика од насиља

 

Овај програм урађен  уз коришћење најновијих научних сазнања и искуства из ове области, пре свега из УНИЦЕФ-овог пројекта „Школа без насиља“, у који је школа укључена према Школском развојном плану. Програм ће бити реализован у сарадњи са одељенским старешинама и свим запосленима у школи.

 

Важно је напоменути да је школа, због проблема које има, тражила одобрење од МУП Стари град за распоређивањем школског полицајца за рад у нашој школи и добила га, тако да већ седам година он значајно доприноси превенцији малолетничке деликвенције. Школа је обновила захтев, тако да ће и ове школске године имати школског полицајца који ће водити рачуна о безбедности деце и решавати евентуалне проблеме из делокруга послова које обавља.

 

Школа ће ове године наставити пројекат „Школа без насиља“ и реализовати предвиђене радионице у свим разредима. Превентивне активности спроводе се и у оквиру програма већине наставних предмета, као што су: српски језик, страни језици, свет око нас, географија, историја, биологија, чувари природе, физичко васпитање и изабрани спорт, ликовна и музичка култура, грађанско васпитање и верска настава. Превентивне активности су и радионице за унапређивање хуманих вредности и друге у оквиру програма рада Црвеног крста које се реализују у школи, као и садржаји програма организације Пријатеља деце и секција које постоје у школи (драмска, литерарна, луткарска, новинарска, еколошка, рачунарска...).

 

На основу Посебног протокола и законских регулатива (члан 81), у складу са специфичностима рада школа је дефинисала Програм заштите ученика од насиља и формирала тим за заштиту ученика од насиља.

 

Приручник за родитење