Пројекат - DELF Scolaire

Ученици наше школе уче француски језик као други страни језик. У школи се такође могу спремати и полагати испите за међународно признате дипломеDELF Scolaire.

Школа је од почетка укључена у пројекат DELF Scolaire. Од школске 2010-2011 године ученицима је омогућено да на часовима додатне наставе овладају потребним вештинама како би успешно положили испите за ниво А1 и А2. До сада је више од 40 ученика наше школе успешно положило ове испите, неколико ученика је положило и испите на нивоу B1. У предходним генерацијама имали смо и ученике који су положили пријемни испит за двојезична одељења при трећој гимназији.

Заинтересовани родитељи, као и ученици могу контактирати своје предметне наставнике страних језика - Марину Ђурђевић и Блаженку Бабић.