Школа без насиља

Школе је 09.04.2009. године добила сертификацију за уницефов пројекат ''Школе без насиље'' потписала и учествовала у прављењу деклерације против свих облика насиља у школи.

Приручник за родитеље