Завршни испити

Успех на завршном испиту школске 2014/2015

Сви ученици осмог разреда, њих 57,полагало је завршни испит за крај основног образовања у јуну месецу. Ученици наше школе уписани су у средње школе на основу постигнутог школског успеха и резултата на завршном испиту,а један ученик је положио и пријемни испит за математичку гимназију, мада је није уписао. Један ученик уписан је у приватну гимназију.

Преузмите комплетан текст ...

 

Успех на завршном испиту школске 2013/2014

Сви ученици осмог разреда, њих 43, полагало је завршни испит за крај основног образовања у јуну месецу. Ученици наше школе уписани су у средње школе на основу постигнутог школског успеха и резултата на завршном испиту,а два ученика су, након положених пријемних испита, уписана у школе за таленте (Балетску и Филолошку гимназију). Један ученик је уписан у приватну средњу школу (физиотерапеутску), а један је отпутовао у Америку на вишегодишњи боравак где ће уписати средњу школу.

Преузмите комплетан текст ...

 

Успех на завршном испиту школске 2012/2013

Свих 67 ученика осмог разреда полагало је завршни испит за крај основног образовања у јуну месецу. Међутим, Републичка уписна комисија при МП донела је одлуку да се бодови са завршног испита не уваже при вредновању и редоследу кандидата за упис у средњу школу јер су се пре самог испита тестови из оба предмета нелегално продавали чиме су ученици доведени у неравноправан положај.

Преузмите комплетан текст ...

 

Успех на завршном испиту школске 2011/2012

Свих 66 ученика осмог разреда полагало је завршни испит за крај основног образовања и упис у средњу школу. Три ученика су, након положених пријемних испита и завршног испита, уписани у школе за таленте и приватне средње школе. Као и претходне школске године, сви ученици, одн. 100%, положили су завршни испит за упис у средње школе.

Преузмите комплетан текст ...

 

Успех на завршном испиту школске 2010/2011

Свих 63 ученика осмог разреда полагало је завршни испит за крај основног образовања и упис у средњу школу. Пет ученика је, након положених пријемних испита, уписано у школе за таленте и приватне средње школе. Као и претходне школске године, сви ученици, одн. 100%,  положили су завршни испит за упис у средње школе.

Преузмите комплетан текст ...

 

Успех на завршном испиту школске 2009/2010

Од укупно 74 ученика осмог разреда, квалификациони испит за упис у средњу школу полагало је њих 71. Четири ученика је, након положених пријемних испита, уписано у школе за таленте. Квалификациони испит је полагала и једна ученица која је прошле школске године завршила осми разред. Као и претходне школске године, сви ученици, одн. 100%, положили су квалификациони испит за упис у средње школе.

Преузмите комплетан текст ...