Ученици

Списак уџбеника

Списак уџбеника можете погледати овде

 

 

Распоред одељења по сменама

Настава у школи ОШ ,, Вук Караџић,, биће организована подједнако за све ученике у две смене, тј. за више разреде као и за ученике трећег и четвртог разреда у класичном облику промене смене на седам дана. Први и други разред имаће преподне редовну наставу, а поподне продужени боравак. Настава пре подне почиње у 08:00 и завршава се у 13:15.Часови после подне почињу у 14:00 а завршавају се у 19:15.

 

смена А

41 42 43 44 51 52 61 62 71 7281

смена Б

31 32 33 34 53 63 7374 82 83

 

Настава за ученике ПРВОГ и ДРУГОГ разреда одвија се искључиво пре подне од 08:00, а време рада продуженог боравка је од 11:30 до 17:30.Школска 2015/2016 год. почиње 1. септембра у 08:00 сменом Б.

 

 

Распоред коришћења наставних просторија

 

 

Мала школа

 

Сутерен: кухиња, трпезарија, канцеларија

Приземље: 1/1, 1/2, стоматолошка ординација и две групe продуженог боравка 1. разреда

Спрат: 1/3, 1/4 и једна група продуженог боравка 1. разреда и једна група хетерогена група продуженог боравка 1. и 4. разреда

 

 

Нова школа

 

Приземље: 2/1, 2/2,2/3,2/4, 3/4и 4/4(супротна смена), три групе боравка 2.разреда, аутобус-учионица за продужени боравак трећег разреда у супротној смени

Спрат: медијатека и учионице 3/1, 3/2, 3/3 и 4/1, 4/2, 4/3

 

 

Стара школа

Сви виши разреди

 

Сутерен: Кабинет техничког образовања

Кабинет техничког образовања

 

Приземље: Кабинет биологије

Кабинет географије (трећи разред, боравак по потреби)

Кабинет информатике

Математика

Математика (трећи разред, боравак по потреби)

Хемија, Физика

 

1. Спрат: Кабинет ликовне културе и историје

Кабинет француског језика

Свечана сала за приредбе, презентације и медијску грађу

Српски језик

Српски језик

Библиотека

Музеј школе

2. Спрат:

Кабинет музичког језика

Кабинет енглеског језика

Кабинет факултативних страних језика (кинески и јапански)

Кабинет за наставнике, тимове, стручна већа

 

Четврти објекат

 

Фискултурна сала

Кабинет за наставнике

Справарница

Свлачионице

Купатила.